Praktische informatie

Typtien Typ Tien is een typmethode (ontwikkeld door Wendy Peerlings en Christiaan Giudice) om kinderen op een speelse en kindvriendelijke manier te leren typen. Deze cursus is ook geschikt voor kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie of andere leermoeilijkheden.

Typ Tien heeft een unieke aanpak. Via speelse oefeningen worden de verschillende zintuigen en leerkanalen gestimuleerd, om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren. Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes zodat de kinderen dit goed kunnen onthouden (vb. De vis zwemt in de beek. De fazant zit in het gras.). Er is geen stresserende tijdsdruk waardoor je motorisch veel sneller een taak kan leren.

De typcursus wordt in een vakantie gegeven. Deze periode hebben kinderen rustig de tijd om blind te leren typen. Tijdens de theorielessen ontdekken de kinderen de letters en letterposities en leren ze deze motorisch uitvoeren. Er worden oefeningen meegegeven zodat de kinderen het motorisch typen stap voor stap gaan automatiseren. Deze thuisopdrachten worden naar de therapeut gemaild ter controle. Tijdens de praktijklessen ligt de nadruk op het opsporen en verhelpen van fouten en het automatiseren van het blind typen.

Wat? Typlessen van 1,5 uur
Voor wie? Kinderen vanaf 9 jaar
Waar? De lessen gaan door in de praktijk
Kostprijs €180 (werkboekje inbegrepen)
Bij de praktijklessen is een eigen laptop aangewezen. Minimaal 3 deelnemers.

Lesdagen

Theorielessen Praktijklessen
van 17u30 tot 19u00 van 17u30 tot 19u00
maandag 12/08/19 zaterdag 26/08/19
woensdag 14/08/19 zaterdag 28/08/19
vrijdag 16/08/19 zaterdag 30/08/19
maandag 19/08/19
woensdag 21/08/19
vrijdag 23/08/19

Inschrijven

{{ formitem.title }}

{{ message | trans }}
{{ error | trans }}
{{{ thankyou }}}