Praktische informatie

Typtien Typ Tien is een typmethode (ontwikkeld door Wendy Peerlings en Christiaan Giudice) om kinderen op een speelse en kindvriendelijke manier te leren typen. Deze cursus is ook geschikt voor kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie of andere leermoeilijkheden.

Typ Tien heeft een unieke aanpak. Via speelse oefeningen worden de verschillende zintuigen en leerkanalen gestimuleerd, om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren. Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes zodat de kinderen dit goed kunnen onthouden (vb. De vis zwemt in de beek. De fazant zit in het gras.). Er is geen stresserende tijdsdruk waardoor je motorisch veel sneller een taak kan leren.

De typcursus wordt in een vakantie gegeven. Deze periode hebben kinderen rustig de tijd om blind te leren typen. Tijdens de theorielessen ontdekken de kinderen de letters en letterposities en leren ze deze motorisch uitvoeren. Er worden oefeningen meegegeven zodat de kinderen het motorisch typen stap voor stap gaan automatiseren. Deze thuisopdrachten worden naar de therapeut gemaild ter controle. Tijdens de praktijklessen worden alle letters en letterposities herhaald. De nadruk ligt op het opsporen en verhelpen van fouten en het automatiseren van het blind typen. Kinderen leren ook de hoofdletters, leestekens, cijfers, ... .

Wat? Typlessen van 1,5 uur
Voor wie? Kinderen vanaf 9 jaar
Waar? De lessen gaan door in de praktijk
Kostprijs €180 (werkboekje inbegrepen)
Bij de lessen is een eigen laptop aangewezen. Minimaal 3 deelnemers.

Lesdagen

Theorielessen Praktijklessen
van 16u00 tot 17u30 van 16u00 tot 17u30
woensdag 01/07/20 maandag 20/07/20
maandag 06/07/20 woensdag 22/07/20
woensdag 08/07/20 maandag 27/07/20
maandag 13/07/20 woensdag 29/07/20
woensdag 15/07/20

Inschrijven

{{ formitem.title }}

{{ message | trans }}
{{ error | trans }}
{{{ thankyou }}}